Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana pozostaje Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:
1. zgody, przy czym wyłącznie, gdy zgoda taka została udzielona (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i w celu w niej wyrażonym. W tym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w poszczególnych oświadczeniach o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią przy ul.Parkowej 8 danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).
2. z uwagi na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Domem Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią przy ul.Parkowej 8 (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W tym zakresie podanie danych jest zarówno wymogiem ustawowym (w zakresie w jakim powstają zobowiązania publicznoprawne, do wykonania których konieczne jest przetwarzanie danych), jak i umownym, a ich niepodanie uniemożliwiłoby zawarcie oraz wykonanie umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania w/w umowy oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
3. z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W tym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nałożony na administratora danych osobowych odrębnym obowiązkiem prawnym.

Ma Pani/Pan prawo:
1. ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2. żądania od Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8 dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych: od dnia 25 maja 2018 roku – jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: daneosobowe[at]dps-naklo[dot]org lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, np. pisemnie.

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Pani/Pana dyspozycji. Informacje szczegółowe o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8 lub na stronie BIP.

Administrator Danych Osobowych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Jedna myśl na temat “Ochrona Danych Osobowych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>